Ūkio subjektų priežiūra

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos vykdomos ūkio subjektų priežiūros veiklos siekis – vykdant pažangią partneryste grindžiamą ūkio subjektų priežiūrą apsaugoti visuomenės sveikatą

 

„Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos“ 

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų 


Jeigu Jūsų įmonėje / įstaigoje buvo atliktas patikrinimas, kviečiame sudalyvauti apklausoje

Kviečiame susipažinti su 2022 m. vykdytos apklausos apie ūkio subjektų priežiūrą (kontrolę) rezultatais