Ūkio subjektų priežiūra

ASMENŲ KONSULTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

„Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos“ 

DEKLARACIJA DĖL PIRMŲJŲ VERSLO METŲ 

Priimtų sprendimų ir veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkos aprašas

SVARBU!

NVSC direktoriaus 2020-08-24 įsakymu priimtas sprendimas nuo 2020-09-01 atidėti planinės ūkio subjektų priežiūros vykdymą paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laikotarpiu.

 

NVSC direktoriaus 2020-10-05 įsakymu priimtas sprendimas nuo 2020-10-06 atidėti neplaninės ūkio subjektų priežiūros, išskyrus susijusios su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymu, vykdymą paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laikotarpiu.