>

Pavojingi produktai – ne maisto produktai, kuriuos gamintojas, platintojas ar kompetentinga institucija pripažino nesaugiu vartotojui ir keliančiu riziką sveikatai. NVSC interneto svetainėje skelbiami pavojingi produktai, kurie registruoti ir paskelbti Europos Sąjungos Greito įspėjimo sistemoje (The Rapid Alert System – RAPEX).

Atnaujinimo data: 2023-11-20