Operatyvioji licencijuojamos veiklos priežiūra

Operatyvioji licencijuojamos veiklos priežiūra vykdoma iš anksto neįspėjus.

Siekiant nustatyti informacijos, kurios pagrindu vykdoma operatyvioji licencijuojamos veiklos priežiūra, pagrįstumą bei užtikrinti pareiškėjų, pranešusių apie galimus licencijuojamą veiklą reglamentuojančius teisės aktų pažeidimus, teisių ir teisėtų interesų apsaugą, pareigūnas prisistato ir patikrinimą atlieka lydimas bet kurio tuo metu ūkio subjekte buvusio ūkio subjekto atstovo.

Operatyviosios licencijuojamos veiklos priežiūros metu tiriami tik informacijoje, kurios pagrindu buvo vykdyta operatyvioji licencijuojamos veiklos priežiūra, nurodyti licencijuojamą veiklą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-28