Kokiais atvejais leidimus-higienos pasus turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai gali sustabdyti arba panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą? 

Vadovaujantis leidimų-higienos pasų  išdavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-632 „Dėl leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, leidimo-higienos paso galiojimas sustabdomas, jeigu:

- leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą;

- valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatoma, kad ūkinės komercinės veiklos sąlygos nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų ir asmuo per numatytą terminą (iki 3 mėnesių) nepašalina nurodytų trūkumų ir (ar) pažeidimų.

Leidimo-higienos paso galiojimas gali būti sustabdytas tik tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kurioje (kuriose) buvo nustatyti ir per nustatytą terminą nepašalinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimai arba tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kuriai leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą.

Leidimo-higienos paso galiojimas panaikinamas, jeigu:

- leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą;

- juridinis asmuo ar filialas likviduojamas ar reorganizuojamas, keičiant ūkinės komercinės veiklos vykdymo vietą, fizinis asmuo miršta;

- fizinis, juridinis asmuo ar filialas per 6 mėnesius nuo leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo nepateikė įrodymų dėl trūkumų ir (ar) pažeidimų, dėl kurių buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą, tinkamo pašalinimo ir nesikreipė į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją dėl leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimo arba kreipėsi, tačiau, įvertinus pateiktus dokumentus ir atlikus vertinimą, buvo priimtas sprendimas atsisakyti panaikinti leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymą;

- fizinis, juridinis asmuo ar filialas netenka teisės naudotis patalpomis ir (ar) įranga, kuriose ar su kuria vykdyti ūkinę komercinę veiklą buvo išduotas leidimas-higienos pasas.

Leidimo-higienos paso galiojimas gali būti panaikintas tik tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kurioje (kuriose) buvo nustatyti ir per nustatytą terminą nepašalinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimai arba tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kuriai (kurioms) leidimo-higienos paso turėtojas pateikia prašymą panaikinti leidimo-higienos paso galiojimą, arba tai ūkinės komercinės veiklos daliai (dalims), kuri (kurios) buvo vykdoma patalpose, kuriomis fizinis, juridinis asmuo ar filialas netenka teisės naudotis patalpomis.

Audronė Štreimikienė

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 389) 61 941
El p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-20