Konsultavimas ir metodinės pagalbos teikimas

Šiuo metu metodinė pagalba teikiama patikrinimo vietoje metu, raštu, telefonu, atvykus į įstaigą.

Konsultavimas ir metodinės pagalbos teikimas: 

METODINĖS PAGALBOS PIRMUOSIUS METUS VEIKLĄ VYKDANTIEMS ŪKIO SUBJEKTAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai ūkio subjektus konsultuoja telefonu, el. paštu, raštu ir tiesiogiai (atvykus į įstaigą).

Viešosios konsultacijos teikiamos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro organizuojamų renginių metu, apie kuriuos informaciją galima rasti interneto svetainės skyriuje „Renginiai“, taip pat rengiant pranešimus spaudai, kurie skelbiami įstaigos interneto svetainės skiltyje „Naujienos“, publikuojami spaudoje ir skelbiami kitose informavimo priemonėse.

ASMENŲ KONSULTAVIMO TVARKOS APRAŠAS