2021 metų priežiūros planai

SVARBU(apie neplaninę ūkio subjektų priežiūrą)

NVSC direktoriaus 2021-05-28 įsakymu priimtas sprendimas nuo 2021-06-01 atnaujinti ir kvapų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose.

NVSC direktoriaus 2021-03-09 įsakymu priimtas sprendimas nuo 2021-03-15 atnaujinti neplaninę ūkio subjektų priežiūrą, išskyrus kvapų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose.

Primename, kad neplaninės ūkio subjektų priežiūros, išskyrus susijusios su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymu, vykdymas buvo atidėtas nuo 2020-10-06.

SVARBU(apie planinę ūkio subjektų priežiūrą)

NVSC direktoriaus 2021-08-09 įsakymu priimtas sprendimas nuo 2020-08-10 atidėti planinės ūkio subjektų priežiūros vykdymą paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laikotarpiu.

NVSC direktoriaus 2021-06-30 įsakymu priimtas sprendimas atnaujinti planinę ūkio subjektų priežiūrą.

NVSC direktoriaus 2020-08-24 įsakymu priimtas sprendimas nuo 2020-09-01 atidėti planinės ūkio subjektų priežiūros vykdymą paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos visoje šalyje dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laikotarpiu.

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. VKE-42 "Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentų 2021 m. periodinės tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės planų patvirtinimo"

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2021 M. PERIODINĖS TIESIOGINĖS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGOS KONTROLĖS PLANAI:

Vilniaus apskrities

Kauno apskrities

Klaipėdos apskrities

Šiaulių apskrities

Panevėžio apskrities

Alytaus apskrities

Marijampolės apskrities

Utenos apskrities

Tauragės apskrities

Telšių apskrities

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. VKE-39 "Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentų 2021 m. periodinės licencijuojamos veiklos priežiūros planų patvirtinimo"

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2021 M. PERIODINĖS LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAI:

Vilniaus apskrities

Kauno apskrities

Klaipėdos apskrities

Šiaulių apskrities

Panevėžio apskrities

Alytaus apskrities

Marijampolės apskrities

Utenos apskrities

Tauragės apskrities

Telšių apskrities 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymas Nr. VKE-43 "Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos departamentų 2021 m. planinės valstybinės triukšmo kontrolės planų patvirtinimo"

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2021 M. PLANINĖS VALSTYBINĖS TRIUKŠMO KONTROLĖS PLANAI:

Vilniaus apskrities

Kauno apskrities

Klaipėdos apskrities

Šiaulių apskrities

Panevėžio apskrities

Alytaus apskrities

Marijampolės apskrities

Utenos apskrities

Tauragės apskrities

Telšių apskrities

Planinės valstybinės triukšmo kontrolės objektų baltasis sąrašas 2021

KOSMETIKOS GAMINIUS PATEIKIANČIŲ RINKAI ATSAKINGŲ ASMENŲ VYKDOMOS VEIKLOS ATITIKTIES 2009 M. LAPKRIČIO 30 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (EB)    NR. 1223/2009 DĖL KOSMETIKOS GAMINIŲ REIKALAVIMAMS 2021 M. PERIODINĖS KONTROLĖS PLANAS

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-09