Projektas „Viešojo administravimo efektyvumo ir kokybės gerinimas įdiegiant ir sertifikuojant kokybės vadybos sistemas visuomenės sveikatos centruose apskrityse“Vilniaus visuomenės sveikatos centras kartu su partneriais (kitais visuomenės sveikatos centrais apskrityse) įgyvendina projektą „Viešojo administravimo efektyvumo ir kokybės gerinimas įdiegiant ir sertifikuojant kokybės vadybos sistemas visuomenės sveikatos centruose apskrityse“ pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros  veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemones VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.

Projekto tikslas – kurti efektyvią visuomenės sveikatos priežiūros sistemą, įdiegiant ir sertifikuojant kokybės vadybos sistemas.

Projekto pradžia – 2010 m. sausio 27 d.

Projekto pabaiga – 2014 m. spalio 27 d.

Projekto biudžetas – 1.559.662,87 Lt.

Projektas įgyvendinamas  iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų.

Atnaujinimo data: 2023-11-20