Projektas „UNITED4Surveillance – Europos Sąjungos ir nacionalinių gebėjimų integruotos priežiūros srityje stiprinimas“

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su partneriais iš 40 institucijų iš įvairių Europos Sąjungos šalių dalyvauja projekte „UNITED4Surveillance – Europos Sąjungos ir nacionalinių gebėjimų integruotos priežiūros srityje stiprinimas“. Projekto pagrindinis tikslas – padėti valstybėms narėms diegti skaitmenines integruotas užkrečiamųjų ligų stebėjimo sistemas, veikiančias tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmenimis, siekiant užtikrinti geresnį reagavimą į visuomenės sveikatos (biologinės kilmės) grėsmes, tikslesnį rizikos vertinimą bei koordinuotą reagavimą į biologinės kilmės visuomenės sveikatos grėsmes, galinčias išplisti tarptautiniu mastu.

Projekto pradžia – 2023 m. sausio 1 d.

Projekto trukmė: 36 mėnesiai.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai lyderiauja darbo paketui WP7“ Tęstinumas“ ir kartu su Olandijos visuomenės sveikatos ir aplinkos institutu kolyderiauja darbo paketui WP6 „Viešinimas“.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo veiklas rasite čia.

Atnaujinimo data: 2023-11-20