Projektas „EU Healthy Gateways Joint Action“

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Sveikatos apsaugos ministerijos nominuota atstovauti Lietuvą projekte EU Healthy Gateways Joint Action (Projektas) institucija. Projektas vykdomas, siekiant įgyvendinti Trečiosios sveikatos programos (2014–2020 m.) 2017 m. 4–ąjį prioritetą, susijusį su patekimo į šalį punktų kontrole.

Pagrindinis Projekto tikslas –  paskatinti valstybių narių bendradarbiavimą ieškant būdų užkirsti kelią grėsmėms sveikatai per patekimo į šalį punktus (uostus, oro uostus ir sausumos pasienio punktus) plisti.

Projekto veiklos yra suskirstytos į darbo paketus. NVSC vadovauja Darbo paketo WP5 „Sausumos transportas“ veiklų įgyvendinimui bei dalyvauja darbo paketų WP2 „Viešinimas“, WP3 „Vertinimas“, WP4 „Integravimas į nacionalinę politiką“, WP6 „Oro transportas“ ir kt. veiklose. Viena iš darbo pakete WP2 „Viešinimas“ numatytų veiklų – suinteresuotų institucijų poreikių vertinimas, kurios tikslas yra nustatyti tokių institucijų lūkesčius, įsitraukimo į Projektą galimybes bei identifikuoti optimaliausius šioms institucijoms Projekto rezultatų pateikimo būdus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-28