Prašymas leisti palikti izoliavimosi vietą

Leidimas palikti izoliavimo vietą išduodamas ne ilgiau kaip 7 kalendorinėms dienoms, kai kreipiatės dėl 4, 5, 8 ir 9 priežasties. Tais atvejais, kai leidimas palikti izoliavimosi vietą reikalingas ilgesniam laikui, kartojamas tyrimas COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir leidimas pratęsiamas, gavus neigiamą tyrimo rezultatą.

Dėmesio (NAUJA)!

Be NVSC leidimo palikti izoliacijos vietą iš anksto tel. 1808 užsiregistravę asmenys gali nuvykti į mobilųjį punktą tepinėlio iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui.

Užsieniečiai ir Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ar dirbantys užsienyje, gali išvykti iš Lietuvos Respublikos nepraėjus 14 dienų izoliavimo laikotarpiui, prieš išvykdami informavę NVSC apie planuojamą išvykimo datą ir laiką pateikdami ELEKTRONINĮ PRANEŠIMĄ (spauskite čia)

Pildant prašymą, prašome pateikti tikslius savo duomenis. Priešingu atveju prašymas gali būti nenagrinėjamas.

 • *

  Jūsų vardas, pavardė

  0
 • *

  Prašau leidimo palikti izoliavimosi vietą:

  Pažymėkite priežastį, dėl kurios prašote leidimo

  1. organizuoti artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šarvojimo ceremonijoje/laidotuvėse (leidimas išduodamas tik sąlytį turėjusiems asmenims, ne daugiau kaip 3 val. per dieną ir ne daugiau kaip 3 dienas)

  2. nuvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą tepinėlio iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui;

  3. pakeisti izoliacijos vietą (leidimas išduodamas tik nuvykimui į izoliacijos vietą)

  4. užsieniečiams ir Lietuvos Respublikos piliečiams, gyvenantiems užsienyje, atvykusiems į Lietuvos Respubliką darbo, teisiniais (civilinė metrikacija, notaras ir pan.) ar studijų reikalais, leidimas nuvykti į darbo, studijų ar kitą, darbo, teisiniams reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio), kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas

  5. dalyvauti savo vestuvėse (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio), kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas

  6. nuvykti į valstybės institucijas ar įstaigas dėl su darbu susijusių dokumentų pateikimo ir (ar) gavimo ar kitais su darbu susijusiais klausimais ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą (išduodamas vienkartinis leidimas nurodytų veiksmų atlikimui ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis)

  7. aukštos kvalifikacijos specialistams (pateikus tai įrodančius dokumentus, gautus iš kviečiančių juridinių asmenų), kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas, nuvykti į darbo ar kitą, darbo reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio)

  8. aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalo darbuotojams (pateikus tai įrodančius dokumentus, gautus iš kviečiančių juridinių asmenų), nuvykti į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą, kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas (tik sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio)

  9. nuvykti atsiimti paštu atsiųstų elektroninio balsavimo kodų, leidžiančių rinkėjui balsuoti Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komsijos interneto svetainėje (tik sąlytį turėjusiems asmenims), kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas, (išduodamas vienkartinis leidimas nurodytų veiksmų atlikimui)

  10. užsieniečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro leidimu, kai yra gautas motyvuotas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro siūlymas dėl šių užsieniečių atvykimo į Lietuvos Respubliką, NVSC gavus patvirtinimą apie asmens atvykimą į Lietuvos Respubliką dėl ypatingų humanitarinių priežasčių, leidimas išduodamas nuvykti į teisiniams reikalams tvarkyti ar sveikatos priežiūros paslaugai gauti būtiną vietą, kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje kaip įmanoma greičiau nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką (išduodamas vienkartinis leidimas nurodytų veiksmų atlikimui)

  11. išimtiniais atvejais esant kitoms pagrįstoms priežastims, pateikus priežastį pagrindžiančius dokumentus, kai asmuo turi ne seniau nei 72 val. laikotarpiu prieš atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gautą neigiamą atsakymą arba toks tyrimas atliktas Lietuvos Respublikoje ir gautas neigiamas atsakymas (išduodamas vienkartinis leidimas nurodytų veiksmų atlikimui)

  1
 • *

  Įmonės,  mokymosi ar medicinos įstaigos pavadinimas

  2
 • *

  Dabartinis izoliavimosi vietos adresas

  3
 • *

  Apskritis, kurioje yra Jūsų dabartinė izoliavimosi vieta

  4
 • *

  Jūsų telefono numeris

  5
 • *

  Jūsų el. pašto adresas

  6
 • *

  Adresas, kuriuo norima išvykti

  7
 • *

  Išvykimo iš izoliacijos vietos data

  8
 • *

  Išvykimo iš izoliacijos vietos laikas

  9
 • *

  Išvykimo iš izoliacijos vietos trukmė

  10
 • *

  Nurodykite, kaip vyksite į reikiamą vietą

  Nuosavu transportu

  Kita

  11
 • *

  Patvirtinu, kad prašymo teikimo dieną nejaučiu COVID-19 simptomų (pakilusios temperatūros, kosulio, dusulio).

  12
 • *

  Suprantu, kad leidimas suteikia teisę tik leidime nurodytu tikslu vykti leidime nurodytu adresu nustatytu laiku, tačiau nepanaikina mano įsipareigojimų, prisiimtų pasirašius sutikimą būti izoliuotam formą, ir toliau laikytis saviizoliacijos taisyklių, ir sutinku dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukę, respiratorių ar kitas priemones; liesdamas daiktus mūvėti vienkartines pirštines; vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis nustatyto saugaus atstumo; griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo).

  Sutinku

  13
 • *

  Įkelkite tyrimo rezultatus patvirtinantį dokumentą, kai reikia:

   

  jpg png gif pdf docx doc

   

  Įkelti(1)
  14
 • 15
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-09-20