Pranešimas apie pažeidimą NVSC

 • ASMENS, PRANEŠUSIO APIE PAŽEIDIMĄ, DUOMENYS

  0
 • *

  Vardas, pavardė

  1
 • *

  Asmens kodas

  2
 • *

  Darbovietė (su įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai)

  3
 • *

            Telefono Nr. (pastabos dėl susisiekimo)

  4
 • *

  Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas

  5
 • INFORMACIJA APIE PAŽEIDIMĄ

  6
 • *

  1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?

  7
 • *

  2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti asmens motyvai darant pažeidimą?

  8
 • *

  3.    Pažeidimo padarymo vieta, laikas

  9
 • DUOMENYS APIE PAŽEIDIMĄ PADARIUSĮ ASMENĮ AR ASMENIS

  10
 • *

  Vardas ir pavardė

  11
 • *

  Darbovietė

  12
 • *

  Pareigos

  13
 • *

  4.    Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie

  14
 • *

  5.    Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis

  15
 • DUOMENYS APIE PAŽEIDIMO LIUDININKĄ AR LIUDININKUS

  16
 • *

  Vardas ir pavardė

  17
 • *

  Pareigos

  18
 • *

  Darbovietė

  19
 • *

  Telefono numeris

  20
 • *

  El. paštas

  21
 • *

  6.    Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?

   

  22
 • *

  7.    Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą

  23
 • *

  8.    Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę

  24
 • *

  9.    Papildomos pastabos ir komentarai

  25
 • *

  Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga

  26
 • 27
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-08