Deklaracija apie veiklą su galimybių pasu

Nuo spalio 22 d. ūkinės veiklos vykdytojai, kuriems Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 152 "Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo" 31.1 papunkčiu yra sudaryta išimtis aptarnauti lankytojus, neturinčius galimybių paso ar kitų jam prilyginamų dokumentų, (t.y. neatitinkančius minėto nutarimo 3.1.1 papunkčio), turi užtikrinti minimalų 30 kv. m prekybos plotą vienam klientui arba vienu metu aptarnauti tik vieną asmenį, ARBA priimti sprendimą aptarnauti tik pirkėjus su galimybių pasu ir apie tai informuoti pateikiant šią deklaraciją:

DEKLARUOTI

Prekybos vietų, kurios aptarnauja tik galimybių paso kriterijus atitinkančius asmenis, sąrašas (deklaracijos, pateiktos iki 2021-12-02 11.00 val.) 


Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d. sprendimas Nr. V-1864 „Dėl kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų, ūkinės veiklos vykdymo būtinų sąlygų“

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-02