Šachtinių šulinių tyrimų ataskaitos

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) 2017 m. gavo 1797 pranešimų apie nėščiąsias ir kūdikius iki 6 mėn. amžiaus, vartojančius šachtinių šulinių vandenį. Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai 2017 m. buvo pateikti 1744 šachtinių šulinių vandens mėginiai cheminiams rodikliams nustatyti.

Mėginių, kurie viršijo leidžiamą nitritų vertę [0,5 mg/l], nustatyta 32 (1,8 proc. visų ištirtų šachtinių šulinių vandens mėginių, neįskaitant pakartotinių mėginių), o mėginių, kurie viršijo leidžiamą nitratų vertę [50 mg/l] buvo 432 (24,04 proc. visų ištirtų šachtinių šulinių vandens mėginių, neįskaitant pakartotinių mėginių). Ištirtų šachtinių šulinių vandens mėginių, kurie neatitiko sąlygos [nitratas]/50+[nitritas]/3≤1, dalis siekė 23,3 proc.

Didesnė už šalies rodiklį viršijusių leidžiamą nitratų vertę mėginių dalis stebėta Šiaulių, Vilniaus, Panevėžio, Kauno apskrityse, o nitritų – Alytaus, Vilniaus, Kauno, Tauragės, Marijampolės apskrityse. Diagnozuotų apsinuodijimų nitratais ar nitritais 2017 m. nebuvo.

Detalūs tyrimo rezultatai.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) 2016 m. gavo 1575 pranešimų apie nėščiąsias ir kūdikius iki 6 mėn. amžiaus, vartojančius šachtinių šulinių vandenį. Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai 2016 m. buvo pateikti 1542 šachtinių šulinių vandens mėginiai cheminiams rodikliams nustatyti.

Mėginių, kurie viršijo leidžiamą nitritų vertę [0,5 mg/l], nustatyta 30 (1,9 proc. visų ištirtų šachtinių šulinių vandens mėginių, neįskaitant pakartotinių mėginių), o mėginių, kurie viršijo leidžiamą nitratų vertę [50 mg/l] buvo 479 (31,1 proc. visų ištirtų šachtinių šulinių vandens mėginių, neįskaitant pakartotinių mėginių). Ištirtų šachtinių šulinių vandens mėginių, kurie neatitiko sąlygos [nitratas]/50+[nitritas]/3≤1, dalis siekė 30,9 proc.

Didesnė už šalies rodiklį viršijusių leidžiamą nitratų vertę mėginių dalis buvo Alytaus, Kauno, Šiaulių ir Vilniaus apskrityse, o nitritų – Alytaus, Marijampolės, Šiaulių  ir Tauragės apskrityse. Diagnozuotų apsinuodijimų nitratais ar nitritais 2016 m. nebuvo.

Detalūs tyrimo rezultatai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-26