Duomenų apsaugos pareigūnas

Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) duomenų apsaugos pareigūnu, atsakingu už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo ir laikymosi stebėseną bei priežiūrą, NVSC direktoriaus 2018-08-08 įsakymu Nr.VKE-364 Dėl duomenų apsaugos pareigūno skyrimo paskirtas  NVSC direktoriaus pavaduotojas Giedrius Nariūnas.

Duomenų apsaugos pareigūnas padeda užtikrinti veiklos atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, dalyvauja sprendžiant su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus, konsultuoja asmens duomenų apsaugos klausimais.

 

Giedrius Nariūnas

Direktoriaus pavaduotojas
(8 5) 212 4098
giedrius.nariunas@nvsc.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-06