Pranešimas apie 2018-10-11 NVSC prie SAM Alytaus departamente gautą nagrinėti UAB "Surgedė" nestandartinių baldų gamybos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2018-11-09


 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Surgedė“

įmonės kodas 149887466

Naujoji g. 132a, Alytus

tel./faks. (8 315) 77 250

el. p. info@surgede.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekostruktūra“

įmonės kodas 304230247

Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

tel. 8 607 23 980

el. p. info@ekostruktura.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2018-10-11, Nr. 1-94681

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Nestandartinių baldų gamyba, Naujoji g. 132A, Alytus

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Kietųjų baldų gamyba, apimanti įvairios paskirties standartinius ir nestandartinius baldus, virtuvėms, miegamiesiems, vaikų kambariams, svetainėms, specifinės paskirties patalpoms, biurams, prekybos vietoms bei visuomeninės paskirties baldus.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekostruktura.lt/wp-content/uploads/2018/09/PVSV_Surgedes-baldai-SANTRAUKA.pdf