Pranešimas apie 2018-10-05 NVSC prie SAM Panevėžio departamente gautą nagrinėti UAB „Rokiškio sūris“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2018-11-05

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

AB „Rokiškio sūris“, kodas 1730575113

Pramonės g. 3, Rokiškis

Tel.  tel. 8 458 55200

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekosistema“, kodas 140016636

Taikos pr. 119, Klaipėda

 tel.: (8 46) 43 04 63, faks.: (8 46) 43 04 69

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2018-10-05

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

 

Pieno produktų gamyba.

Pramonės  g. 3, Rokiškis ir Respublikos g. 111C, Rokiškis

 

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

Įmonėje gaminama: fermentiniai sūriai, lydytas-rūkytas sūris, maistinis pieno cukrus, grietinėlė, išrūgų baltymų koncentratas(skystas), susidaro šalutiniai produktai. Taip vykdoma pagalbinė veikla: valomos gamybinės nuotekos, tvarkomos susidariusios koncentruotos atliekos ir šalutiniai gamybos produktai, išgaunamas ir ruošiamas požeminis vanduo, gaminamas šaltis amoniakinėje kompresorinėje, pieno ir pieno produktų transportavimas.

 

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 ar jos santrauka

 

 

http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-parengta-puv-pvsv-ataskaita-rokiskio-rajono-savivaldybeje