Pranešimas apie 2018-09-26 NVSC prie SAM Klaipėdos departamente gautą nagrinėti MB „Samogitia merchant“ planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2018-10-25

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

MB „Samogitia merchant“ (įmonės kodas 302720220), Panerių g. 6, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-01312 Tel. 8 615 13434, el. p. mantas@samogitiamerchant.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Tel. 8 46 430463, el. p. info@ekosistema.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2018 m. rugsėjo 26 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas.  Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų  nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Planuojama ūkinė veikla – MB „Samogitia merchant“ mėsos išpjaustymo ir perdirbimo cecho „Veivirža“ eksploatacija. PŪV vieta numatoma žemės sklype adresu Žolynų g. 10, Sakūtėlių k., Saugų sen., Šilutės r. savivaldybėje.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 Planuojamos ūkinės veiklos metu numatoma praplėsti esamo nenaudojamo pastato patalpas ir pastate įrengti mėsos išpjaustymo ir perdirbimo cechą su universalia mėsos rūkymo-virimo termokamera.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-parengta-puv-pvsv-ataskaita-silutes-rajono-savivaldybeje-