Pranešimas apie 2018-09-25 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Ekobazė“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2018-10-23

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Ekobazė“ , į. k. 300835462

Stoties g. 65, Vievis

Tel. 8 528 54001,

El. paštas: info@ekobaze.eu

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

Dominykas Jankevičius

Mozūriškių k., Zujūnų sen. Vilniaus r.

tel. 8 628 88482,

el. p.: jankevicius.d@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2018-09-25

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Nepavojingų atliekų paruošimas pakartotiniam naudojimui, naudojimas ir jų perdirbimas.

Stiklo g. 1, 3 ir 5,  Dievogalos k., Alšėnų sen., Kauno r.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

UAB „Ekobazė“ planuoja vykdyti nepavojingų atliekų paruošimo pakartotiniam naudojimui, naudojimo ir perdirbimo veiklą. PŪV didžiausias vienu metu planuojamas laikyti atliekų kiekis – 9725 t. Planuojamas sutvarkyti bendras atliekų kiekis per metus – 45 500 t

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekobaze.eu/lt/namai/apie-imone/faktai-ir-projektai