Pranešimas apie 2018-09-20 NVSC prie SAM Alytaus departamente gautą nagrinėti UAB "Eurotransa" planuojamos ūkinės veiklos PVSV ataskaitą

Galioja iki

2018-10-18


 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Eurotransa“

Kodas 149859488

Naujoji g. 136, Alytus

mob. tel. 8 685 58 989

el. p. uab.eurotransa@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Aplinkos vadyba“

kodas 300513582

Subačiaus g. 23, Vilnius

tel. (8 5) 204 5139

Mob. tel. 8 613 22 747

el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2018-09-20, Nr. 1-87443

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Mišrių griovimo ir statybinių atliekų aikštelė, Naujoji g. 136C, Alytus

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Mišrių griovimo ir statybinių atliekų smulkinimo veikla. Planuojamos ūkinės veiklos metu bus perdirbama 20 000 t/m mišrių griovimo ir statybinių atliekų, pagaminant 17 000 t/m skaldos.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos