Pranešimas apie 2018-09-18 NVSC prie SAM Telšių departamente gautą nagrinėti UAB „Eigirdžių agrofirma“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2018-10-16

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Eigirdžių agrofirma“, įm. k. 180255117, Telšės g. 11, Eigirdžiai, Telšių r. sav., tel./faks. (8 444) 41 538, el. p. agrofirma@zebra.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įm. k. 300085690, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, el. p. info@dge.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2018 m. rugsėjo 18 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Mėsinių kiaulių veisimas ir auginimas mėsai, jų realizacija ir skerdimas, pašarų gamyba, Telšės g. 11, Eigirdžiai, Telšių r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Komplekse yra dvi pagrindinės gamybos grandys – reprodukcinis ir penėjimo cechai. Reprodukciniame ceche laikomos paršavedės ir paršeliai, penėjimo ceche – penimos kiaulės. Komplekso pajėgumas – 28 000 vnt. bekonų per metus, esant pilnam gamybos ciklui.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-parengta-uab-eigirdziu-agrofirma-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita/