Pranešimas apie 2018-01-10 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Novameta“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2018-02-06

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Novameta“ , į. k. 235886490

Draugystės g. 15D, Kaunas

Tel., + 370 37302330

El. paštas: novameta@novameta.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“, į. k. 126381591,

S. Žukausko g. 33-53, Vilnius

tel.: (8 5) 2789595, faks.: (8 5) 2778195,

el. p.: ignas@rachel.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2018-01-10

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Baldų gamyba

Draugystės g. 15D, Kaunas.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Įmonė gamina nerūdijančio plieno įrangą virtuvėms. Pagrindinė produkcijos dalis skirta profesionalioms virtuvėms, maisto prekių parduotuvėms ir prekybiniams tinklams.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.rachel.lt/pages/lt/informacija-visuomenei.php