Pranešimas apie 2018-01-05 NVSC prie SAM Telšių departamente gautą nagrinėti UAB „VEVP“ PVSV ataskaitą.

Galioja iki

2018-02-02

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „VEVP“, įm. k. 302325725, Kryžiokų Sodų 10-oji g. 35, Vilnius, adresas korespondencijai: Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius, tel. (8 5) 210 1297, el. p. vevp.info@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „APLINKOS VADYBA“, įm. k. 300513582, Subačiaus g. 23, Vilnius, tel.: (8 5) 204 5139, (8 613) 22 747, faks.  (8 656) 02 625, el. p. info@aplinkosvadyba.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2018 m. sausio 5 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Elektros energijos gamyba, Pielių k., Norvydų k., Degaičių sen., Telšių r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojama statyti ir eksploatuoti iki 5 vėjo elektrinių, kurių vienos nominali galia – iki 3 MW.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos/186-informacija-apie-uab-vevp-iki-5-vjo-elektrini-parko-teli-r-sav-degaii-sen-pieli-k-norvyd-k-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita