Pranešimas apie 2018-01-04 NVSC prie SAM Telšių departamente gautą nagrinėti UAB „Lyra Group“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2018-02-02

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Lyra Group“, įm. k. 166635955, Montuotojų g. 9, Mažeikiai, tel. (8 443) 68312, faks. (8 443) 68050, el. p. info@lyragroup.eu.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, įm. k. 300085690, Olandų g. 3, Vilnius, tel.: (8 5) 2644304,  faks. (8 5) 2153784, el. p.: info.lt@dge.lt, aki@dge.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2018 m. sausio 4 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Baldų gamyba, Montuotojų g. 9, Mažeikiai

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Gamybinėse patalpose bus vykdoma minkštų baldų gamyba (medienos pjovimas, audinių sukirpimas ir susiuvimas, klijavimas, baldų surinkimas ir pakavimas).

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-uab-lyra-group-parengta-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita/