Pranešimas apie 2017-12-29 NVSC prie SAM Panevėžio departamente gautą nagrinėti UAB „Deimera“, Vienkiemio g. 1, Ramygala, Panevėžio r. PVSV ataskaitą

Galioja iki

2018-01-29

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Deimera“,

Vienkiemio g. 1, Ramygala, Panevėžio r.

Tel.: 8 682 10 046

El .p. deimantas.st@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Aplinkos vadyba“,

Subačiaus g. 23, Vilnius

Tel.: 8 613 22 747,

El. p. info@ekostruktūra.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017-12-29

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

 

Medienos pjaustymas ir obliavimas.

Vienkiemio g. 1, Ramygala, Panevėžio r.

 

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

 

Planuojamos ūkinės veiklos metu bus apdirbama apvali mediena ir gaminami ruošiniai pagal reikalingus matmenis. Per metus numatoma apdirbti iki 2500 m3 apvalios medienos.

 

 

 

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita

 ar jos santrauka

 

 

http://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos/185-informacija-apie-gamybos-ir-pramones-paskirties-pastato-statybos-vienkiemio-g-1a-ramygala-panevio-raj-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita