Pranešimas apie 2017-12-21 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Komunalinių paslaugų centras“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2018-01-22

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Komunalinių paslaugų centras“ ,

į. k. 301846604

Vytauto g. 71, Garliava, Kauno r. sav.

Tel. 8 37 552831,

El. paštas: info@rkpc.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Aplinkos vadyba“, į. k. 300513582

Subačiaus g. 23, Vilnius

Tel.: 8 5 204 51 39, 8 613 22747; Faksas: 8 656 02625

El. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017-12-21

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Katilinės paprastojo remonto, kuro sandėlio ir dūmtraukio statyba, Parko g. 5A, Vandžiogalos mstl., Kauno r. sav.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos metu planuojama atlikti UAB „Komunalinis paslaugų centras“ katilinės modernizavimą. Numatoma įrengti naują katilą, pastatyti naują kuro sandėlį su automatizuota kuro padavimo įranga iš sandėlio į katilinę ir įrengti naujus technologinius sprendinius.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.aplinkosvadyba.lt/index.php/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos/184-informacija-apie-katilines-paprastojo-remonto-kuro-sandelio-ir-dumtraukio-statybos-parko-g-5a-vandiogala-kauno-r-sav-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita