Pranešimas apie 2017-12-14 NVSC prie SAM Telšių departamente gautą nagrinėti pataisytą MB „Gurmanas“ PVSV ataskaitą.

Galioja iki

2018-01-16

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

MB „Gurmanas“, įm. k. 304382358, Melioratorių g. 1C-1, Mažeikiai, tel. (8 693) 90 704, el. p. gurmanas.mb@gmail.com.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas, įm. k. 303211151, Vilhelmo Berbomo g. 10-206, Klaipėda, tel.: (8 46) 398 835, (8 670) 46 891,  tel./faks. (8 46) 390 818, el. p.: info@corpi.lt, aurelija.zaliene@corpi.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017 m. gruodžio 14 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Telšių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Mėsos produktų gamyba, Melioratorių g. 1C-1, Mažeikiai.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Numatoma gaminti šaltai ir karštai rūkytus, vytintus mėsos gaminius. Per mėnesį planuojama perdirbti apie 10 t mėsos.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://corpi.lt/index.php/informacija-apie-parengta-planuojamos-ukines-veiklos-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-mb-gurmanas-mesos-gaminiu-gamybos-adresu-melioratoriu-g-1c-1-maz/