Pranešimas apie 2017-12-14 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Geras baldų fabrikas“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2018-01-15

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Geras baldų fabrikas“, į. k. 304458304

Terminalo g. 3, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav., Tel. +370 682 54429,

El. paštas: virgis@freda.eu

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“, įm. k. 160421745,

K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas, tel.: (8 37) 407548, faks.: (8 37) 407549,

el. p.: info@infraplanas.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017-12-14

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Kietų korpusinių baldų gamyba. Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.,

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Numatoma pastatyti kietų korpusinių baldų gamybos įmonę.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://infraplanas.lt/informacija-apie-baldu-gamybos-imones-kauno-lez-teritorija-biruliskiu-k-karmelavos-sen-kauno-r-sav-statybos-ir-eksploatavimo-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita-ir-viesa/