Pranešimas apie 2017-09-07 NVSC prie SAM Kauno departamente gautą nagrinėti UAB „Marex Boats“ PVSV ataskaitą

Galioja iki

2017-10-04

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Marex Boats“, į. k. 125841097,

Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.,

tel.: (8 37) 261500, faks.: (8 37) 261700,

el. p.: raima@marex.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“, į. k. 160421745,

K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas,

tel.: (8 37) 407548, faks.: (8 37) 407549,

el. p.: info@infraplanas.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017-09-07

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Stikloplastikinių variklinių laivų gamyba, adresu Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Pagrindinė įmonės veikla - stikloplastikinių variklinių laivų gamyba gamyba ir prekyba. Ūkinė veikla priskiriama – pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statybos sričiai (EVRK kodas 30.12). Veikla esama, planuojama plėtra. Vykdomai serijinių bei vienetinių stikloplastikinių variklinių laivų gamyba. Modeliai tarpusavyje skiriasi ilgiu – nuo 6 iki 12 m, denio dizainu bei dugno gyliu. Įgyvendinus plėtrą, planuojamas įmonės pajėgumas 60 - 80 vnt. stikloplastikinių variklinių laivų per metus.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://infraplanas.lt/informacija-apie-uab-marex-boats-stikloplastikiniu-varikliniu-laivu-gamybos-imones-egliu-g-1-ilgakiemio-k-garliavos-apylinkiu-sen-kauno-r-sav-pletros-ir-eksploatacijos-po/