Pranešimas apie 2017-09-05 NVSC prie SAM Šiaulių departamente gautą nagrinėti UAB "Saulės vėjo energija" PVSV ataskaitą

Galioja iki

2017-09-18

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Saulės vėjo energija“ (įmonės kodas 302499430), Pavenčių g. 6, K4-4, LT-89189 Mažeikiai, tel. 8 620 76046, el.p. info@tavoenergija.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekosistema“ (įmonės kodas 140016636), Taikos pr.119, Klaipėda LT-94231, Klaipėdos m. sav., tel. (8 46) 43 04 63, tel./faks.: (8 46) 43 04 69, el.p. neda@ekosistema.lt

Kontaktinis asmuo inž., visuomenės sveikatos specialistė Neda Nemirovienė

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017 m. rugsėjo 5 d.

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamentas.

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vėjo jėgainių statyba ir eksploatacija žemės sklypuose, kurių kad. Nr. 3235/0006:220 ir 3235/0001:62, esančiuose Šapnagių k., Kruopių sen., Akmenės rajono savivaldybėje

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

UAB „Saulės vėjo energija“ numato dviejuose žemės sklypuose pastatyti iki keturių vėjo jėgainių, kurių kiekvienos galia iki 1,5 MW, bendras aukštis iki 130 m. Ekonominės veiklos rūšis - Elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekosistema.lt