Pranešimas apie 2017-09-01 NVSC prie SAM Alytaus departamente gautą nagrinėti ŽŪB „Atžalynas“ (Verebiejų k., Simno sen., Alytaus r. sav.) plėtros PVSV ataskaitą

Galioja iki

2017-09-29

 

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

ŽŪB „Atžalynas“,

Įmonės kodas 153656134

Gluosninkų g. 2, Gluosninkų k., Simno sen., Alytaus r. sav.

tel.: (8 31) 529643

faks. (8 31) 576233

el. p. atzalynasalytus@gmail.com

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“,

 įmonės kodas  160421745.

K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas, Kauno m. sav.,

 tel.: (8 37) 407548, (8 629) 31014,

faks.: (8 37) 407549

el. p. info@infraplanas.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017-09-01, Nr. AD.1-548

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

ŽŪB „Atžalynas“ (Verebiejų k., Simno sen., Alytaus r. sav.) plėtra.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Plečiama pieninių galvijų ir jų prieauglio auginimo veikla: statomi nauji statiniai bei padidinamas laikomų galvijų skaičius. Šiuo metu auginami 895 galvijai, planuojama auginti 1063 galvijus (906,2 sutartinių gyvulių)

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://infraplanas.lt/informacija-apie-zub-atzalynas-verebieju-k-simno-sen-alytaus-r-sav-pletros-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita-ir-viesa-susirinkima/