Pranešimas apie 2017-08-24 NVSC prie SAM Vilniaus departamente gautą nagrinėti UAB „Betono centras“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2017-09-20

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Betono centras“;

Vilnius, Manufaktūrų g. 7

tel. 852600118;

faks. 852601112

el. p. a.dauksa@betonocentras.lt.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Sweco Lietuva“;

įm. k. 301135783;

Vilnius, V. Gerulaičio g. 1;

tel. 852196584;

faks. 852617507

el. p. info@sweco.lt

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017-08-24

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priima NVSC Vilniaus departamentas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ nustatyta tvarka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Naujo betono mazgo Vilniuje, Naujoji Riovonių g. 11, statyba ir veikla.

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

UAB „Betono centras“ esamos gamyklos teritorijoje planuoja atsisakyti esamų gamybos linijų ir įrengti naują, didesnio pajėgumo gamyklą, renovuojant esamus pastatus ir pastatant naują technologinę gamybos liniją su administraciniu pastatu.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.sweco.lt/naujienos/svarbus-pranesimai/