Pranešimas apie 2017-08-18 NVSC prie SAM Tauragės departamente gautą nagrinėti UAB „Regvėja“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2017-09-13

Informacija apie NVSC prie SAM Tauragės departamente gautą UAB „Regvėja“ vėjo jėgainių rekonstrukcijos ir eksploatacijos Endriškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav., rekonstrukcijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Regvėja“

Gauraičių k. 14, Gaurės sen., LT-73110, Tauragės r. sav.

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Ekosistema“

Taikos per. 119, Klaipėda

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017-08-18

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

Vėjo jėgainių rekonstrukcija ir eksploatacija

Endriškių k., Pagėgių sen., Pagėgių sav.,

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB „Regvėja“ planuoja rekonstruoti 4 vėjo jėgaines.

Rekonstrukcijos metu bus pakeisti 2 vėjo jėgainių bokšto aukščiai ir 2 vėjo jėgainių modelis. Šiuo

metu eksploatuojamos ENERCON E-40 ir GET Danwin 27 modelio vėjo jėgainės.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://www.ekosistema.lt/lt/naujienos/informacija-apie-parengta-puv-pvsv-ataskaita-pagegiu-savivaldybeje----