Pranešimas apie 2017-08-17 NVSC prie SAM Tauragės departamente gautą nagrinėti UAB „Intuva“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Galioja iki

2017-09-13

Informacija apie NVSC prie SAM Tauragės departamente gautą UAB „Intuva“ 4 vėjo jėgainių Užkertenių km., Batakių sen., Tauragės r. sav., rekonstrukcijos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą.

Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus duomenys

UAB „Intuva“

Pramonės g. 141, Vilnius

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos rengėjo duomenys

UAB „Infraplanas“

K. Donelaičio g. 55-2, Kaunas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos gavimo data

2017-08-17

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija ir teisės aktas, nustatantis sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo tvarką

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamentas

Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro  2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, adresas

4 vėjo jėgainių Užkertenių km., Batakių sen., Tauragės r. sav., rekonstrukcija

Planuojamos ūkinės veiklos trumpas aprašymas

Numatomos rekonstrukcijos metu planuojama pakeisti vėjo jėgainių bokštus į aukštesnius bei kiekvienos vėjo jėgainės galią sumažinti iki jų vardinių 250 kW.

Informacija, kur galima viešai susipažinti su pareiškėjo pateikta nagrinėti Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita ar jos santrauka

http://infraplanas.lt/informacija-apie-4-vejo-jegainiu-kad-nr-77130004223-kad-nr-77130004224-kad-nr-77130004225-kad-nr-77130004226-uzkerteniu-k-batakiu-sen-taurages-r-sav-rekonstrukcijos-poveiki/