Viešoji konsultacija Mokyklų higienos normos pakeitimai ,,Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

Pradžia

2017-11-17 13:00

Pabaiga

2017-11-17 14:00

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Pasvalio skyrius (Pasvalio skyrius) 2017 m. lapkričio 17 d. 13.00 val. Pasvalio specialosios mokyklos salėje (P. Vileišio g. 8, Pasvalys) darbuotojams organizuoja mokymus – viešąją konsultaciją „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Mokymų metu Panevėžio departamento Pasvalio skyriaus vyresnioji specialistė Laimutė Simonaitienė skaitys pranešimą, kurio metu aptars naujus higienos normos reikalavimus ir teiks konsultacijas higienos normos klausimais. (L. Simonaitienė, tel. (8 451) 34 457, el. paštas: laimute.simonaitiene@nvsc.lt).