Viešosios ir administracinės paslaugos

Leidimo-higienos paso išdavimas, 

Leidimo-higienos paso patikslinimas

Leidimo-higienos paso dublikato išdavimas

Leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimas

Leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimas

Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus, jo dublikato išdavimas

Nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinantis liudijimas

Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą

Archyvinių pažymų ir dokumentų kopijų išdavimas

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos nagrinėjimas ir motyvuotos išvados teikimas

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir motyvuotos išvados dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių teikimas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento nagrinėjimas ir išvadų dėl jo kokybės teikimas

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir išvadų dėl plano ar programos projekto arba plano koncepcijos krypčių, vertinimo ir ataskaitos kokybės teikimas

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento nagrinėjimas ir išvados teikimas

Radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas

Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas

Pavojingo objekto avarinio plano derinimas

Planuojamo nuodingųjų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvados teikimas

Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas 

Biocidinių produktų autorizacija

Asmenų konsultavimas žodžiu ir raštu

Fizinių ir juridinių asmenų skundų ar pranešimų nagrinėjimas

Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo/laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimas ar pratęsimas 

Mirusiojo kūno Laissez-passer išdavimas

Gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatų išdavimas  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. VK-12 „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“

Savo atsiliepimus arba klausimus apie NVSC teikiamas administracines paslaugas galite pateikti čia.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-09-19