Atviri duomenys

Čia skelbiami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkomi duomenys, teikiami interaktyviuoju duomenų teikimo būdu. Duomenys teikiami neatlygintinai. Duomenys atnaujinami kas 24 val. 

Visais čia skelbiamais duomenims galite naudotis (perkelti visą ar dalį informacijos, ją atvaizduoti, apdoroti, adaptuoti, klasifikuoti, sisteminti, skelbti, skaidyti dalimis ar kitaip tvarkyti, kurti išvestinius produktus, nepaisant naudojimo tikslų pobūdžio), jei:

• Laikotės LR teisės aktų reikalavimų;
• Neklaidinate vartotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio;
• Nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami;
• Nurodote pirminį informacijos šaltinį (Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos), pageidautina - su aktyvia nuoroda.

1. Biocidinių produktų duomenys    

2. Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas 

3. Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai 

4. Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai 

5. Radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatai 

6. Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių  

7. Informacija apie išduotus gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatus 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-04