Paslaugos

Leidimo-higienos paso išdavimas, 

Leidimo-higienos paso patikslinimas

Leidimo-higienos paso dublikato išdavimas

Leidimo-higienos paso galiojimo sustabdymo panaikinimas

Leidimo-higienos paso galiojimo panaikinimas

Leidimo ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus, jo dublikato išdavimas

Nuodingąsias medžiagas gaminančių, tiekiančių rinkai, įsigyjančių, laikančių, naudojančių, taip pat jomis prekiaujančių asmenų kompetenciją patvirtinantis liudijimas

Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą

Archyvinių pažymų ir dokumentų kopijų išdavimas

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos nagrinėjimas ir motyvuotos išvados teikimas

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir motyvuotos išvados dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių teikimas

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimas

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumento nagrinėjimas ir išvadų dėl jo kokybės teikimas

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos nagrinėjimas ir išvadų dėl plano ar programos projekto arba plano koncepcijos krypčių, vertinimo ir ataskaitos kokybės teikimas

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento nagrinėjimas ir išvados teikimas

Radiotechninio objekto elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas

Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimas

Pavojingo objekto avarinio plano derinimas

Planuojamo nuodingųjų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvados teikimas

Išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygų išdavimas 

Biocidinių produktų autorizacija

Asmenų konsultavimas žodžiu ir raštu

Fizinių ir juridinių asmenų skundų ar pranešimų nagrinėjimas

Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo/laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimas ar pratęsimas 

Mirusiojo kūno Laissez-passer išdavimas

Gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatų išdavimas  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. VK-12 „Dėl pavedimo Kauno departamentui teikti administracines paslaugas ir įgaliojimų suteikimo“

Savo atsiliepimus arba klausimus apie NVSC teikiamas administracines paslaugas galite pateikti čia.

 

1.  Išduoti/panaikinti leidimai-higienos pasai 

2. Notifikuoti kosmetikos gaminiai:

·         Kosmetikos gaminių notifikavimo portalas (privalomas kosmetikos gaminių notifikavimas nuo 2013 m. liepos 13 d.)

3. Biocidinių produktų duomenų bazė  


4. Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas 

5. Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai 

6. Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai 

7. Radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatai 


8. Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių  

9. Informacija apie išduotus gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatus 


10. RADIOTECHNINIŲ OBJEKTŲ RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTŲ IR ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS PLANŲ DERINIMO BEI ELEKTROMAGNETINĖS SPINDULIUOTĖS STEBĖSENOS MATAVIMŲ REZULTATAI UŽ 2015 M. (apbendrinta  informacija): 

2015 m. suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai
2015 m. suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai 

Visuomenės sveikatos centrų apskrityse radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų derinimo bei elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos matavimų 2015 metų apibendrinti rezultatai

 

Čia skelbiami Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkomi duomenys, teikiami interaktyviuoju duomenų teikimo būdu. Duomenys teikiami neatlygintinai. Duomenys atnaujinami kas 24 val. 

Visais čia skelbiamais duomenims galite naudotis (perkelti visą ar dalį informacijos, ją atvaizduoti, apdoroti, adaptuoti, klasifikuoti, sisteminti, skelbti, skaidyti dalimis ar kitaip tvarkyti, kurti išvestinius produktus, nepaisant naudojimo tikslų pobūdžio), jei:

• Laikotės LR teisės aktų reikalavimų;
• Neklaidinate vartotojų dėl informacijos šaltinių, informacijos naudojimo sąlygų, informacijos oficialumo pobūdžio;
• Nekeičiate duomenų tikrumo ir nesudarote kitų sąlygų, kad vartotojai būtų kitaip klaidinami;
• Nurodote pirminį informacijos šaltinį (Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos), pageidautina - su aktyvia nuoroda.

1. Biocidinių produktų duomenys    

2. Informacija apie išduotas išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertei taikymo sąlygas 

3. Suderinti radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planai 

4. Suderinti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektai 

5. Radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatai 

6. Informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių  

7. Informacija apie išduotus gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikatus 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikiamas administracines paslaugas (leidimų-higienos pasų išdavimas) galima užsisakyti per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt 

Anketos tikslas išanalizuoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) klientų aptarnavimo, ūkio subjektų priežiūros (kontrolės) bei teikiamų konsultacijų kokybę. Anketa yra anoniminė. Joje pateikiami klausimai su galimais atsakymų į juos variantais. Maloniai prašome pasirinkti Jums tinkantį atsakymo variantą. 

Esame dėkingi už Jūsų skirtą laiką ir išsakytą nuomonę. 


2016 m. vykdytos apklausos rezultatų analizė

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-08-17