Rengiatės nutraukti ar sustabdyti veiklą – nepamirškite leidimų-higienos pasų turėtojų pareigų

2017 09 07
Nuotrauka iš pixabay.com
Nuotrauka iš pixabay.com

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento specialistai atkreipia dėmesį, kad neretai ūkio subjektai, nebevykdydami veiklos, nesikreipia į leidimą-higienos pasą išdavusią instituciją dėl leidimo-higienos paso sustabdymo ar panaikinimo. Specialistai primena, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris gauna leidimą-higienos pasą verstis tam tikra ūkine komercine veikla, turėtų nepamiršti ir apie savo pareigas.

Leidimų-higienos pasų turėtojai privalo laikytis nustatytų taisyklių

Leidimų-higienos pasų turėtojų pareigos nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakyme Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Leidimą-higienos pasą turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai privalo:

  • laikytis visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taikomų vykdomai veiklai;
  • vykdyti veiklą tomis sąlygomis, kurios deklaruotos paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą;
  • informuoti leidimą-higienos pasą išdavusią instituciją apie pasikeitusius leidime-higienos pase įrašytus duomenis (juridinis asmuo ir filialas – pavadinimą, buveinės adresą, pakeistą ar suteiktą naują kodą; fizinis asmuo – asmens duomenis, adresą, kuriuo galima siųsti korespondenciją) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pakeitimo.
  • leidimų-higienos pasų turėtojas privalo informuoti apie pasikeitusias veiklos vykdymo sąlygas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sąlygų pasikeitimo.

Būtina žinoti, kad draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis turimuose leidimuose-higienos pasuose nurodyta veikla.

Atlikus remonto darbus – būtinas naujas leidimas-higienos pasas

Primename, kad leidimus-higienos pasus turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai, atlikę patalpų, kurioms išduotas leidimas-higienos pasas ir yra vykdoma veikla, rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti tinkamu naudoti, privalo nedelsdamas kreiptis į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją dėl naujo leidimo-higienos paso išdavimo.

Nutraukus veiklą – leidimas-higienos pasas turi būti panaikintas

Leidimo-higienos paso turėtojas, nusprendęs nutraukti ar laikinai sustabdyti ūkinę komercinę veiklą, kuriai išduotas leidimą-higienos pasas, turi pateikti prašymą panaikinti ar sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą išdavusiai institucijai.

 

Kontaktai žiniasklaidai

Utenos departamentas

Elvyra Sabalytė

Tel. (8 389) 61 940

El. p. elvyra.sabalyte@nvsc.lt