Rengiatės nutraukti ar sustabdyti veiklą – nepamirškite leidimų-higienos pasų turėtojų pareigų

Data

2017 09 07

Įvertinimas
0
Nuotrauka iš pixabay.com
Nuotrauka iš pixabay.com

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento specialistai atkreipia dėmesį, kad neretai ūkio subjektai, nebevykdydami veiklos, nesikreipia į leidimą-higienos pasą išdavusią instituciją dėl leidimo-higienos paso sustabdymo ar panaikinimo. Specialistai primena, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris gauna leidimą-higienos pasą verstis tam tikra ūkine komercine veikla, turėtų nepamiršti ir apie savo pareigas.

Leidimų-higienos pasų turėtojai privalo laikytis nustatytų taisyklių

Leidimų-higienos pasų turėtojų pareigos nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakyme Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Leidimą-higienos pasą turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai privalo:

  • laikytis visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taikomų vykdomai veiklai;
  • vykdyti veiklą tomis sąlygomis, kurios deklaruotos paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą;
  • informuoti leidimą-higienos pasą išdavusią instituciją apie pasikeitusius leidime-higienos pase įrašytus duomenis (juridinis asmuo ir filialas – pavadinimą, buveinės adresą, pakeistą ar suteiktą naują kodą; fizinis asmuo – asmens duomenis, adresą, kuriuo galima siųsti korespondenciją) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pakeitimo.
  • leidimų-higienos pasų turėtojas privalo informuoti apie pasikeitusias veiklos vykdymo sąlygas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sąlygų pasikeitimo.

Būtina žinoti, kad draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis turimuose leidimuose-higienos pasuose nurodyta veikla.

Atlikus remonto darbus – būtinas naujas leidimas-higienos pasas

Primename, kad leidimus-higienos pasus turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai, atlikę patalpų, kurioms išduotas leidimas-higienos pasas ir yra vykdoma veikla, rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti tinkamu naudoti, privalo nedelsdamas kreiptis į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją dėl naujo leidimo-higienos paso išdavimo.

Nutraukus veiklą – leidimas-higienos pasas turi būti panaikintas

Leidimo-higienos paso turėtojas, nusprendęs nutraukti ar laikinai sustabdyti ūkinę komercinę veiklą, kuriai išduotas leidimą-higienos pasas, turi pateikti prašymą panaikinti ar sustabdyti leidimo-higienos paso galiojimą išdavusiai institucijai.

 

Kontaktai žiniasklaidai

Utenos departamentas

Elvyra Sabalytė

Tel. (8 389) 61 940

El. p. elvyra.sabalyte@nvsc.lt