Paryžiuje NVSC specialistai aptarė bendruosius Europos veiksmus dėl atsparumo antimikrobinėms medžiagoms mažinimo

Data

2017 09 13

Įvertinimas
0
Nuotrauka iš https://pbs.twimg.com/media/DJCxg7lXYAI9uPn.jpg

Rugsėjo 13 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) specialistai dalyvavo Prancūzijos sveikatos apsaugos ministerijoje, Paryžiuje susitikime dėl bendrųjų Europos veiksmų antibiotikų vartojimo ir mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms mažinimo (EU-JAMRAI), kuriame buvo aptariami aktualūs mikroorganizmų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms (AMR) mažinimo klausimai. Šiame susitikime taip pat dalyvavo ir kitų 27 šalių valdžios atstovai ir kitos organizacijos. Susitikimo tikslas – pradėti bendruosius Europos veiksmus dėl AMR ir antibiotikų vartojimo mažinimo (Bendrieji veiksmai).  Bendruosius veiksmus koordinuos Prancūzijos Nacionalinis sveikatos ir medicinos tyrimų institutas, kurį remia Prancūzijos Sveikatos apsaugos ministerija.

Bendrųjų veiksmų tikslas – sutelkti kovai su antimikrobiniu atsparumu Europos Sąjungos (ES) valstybes nares ir tarptautines organizacijas, institutus bei universitetus. Įgyvendinant bendruosius veiksmus bus ieškoma būdų kaip išnaudoti esamas iniciatyvas, taip pat bus siūlomi konkretūs veiksmai AMR poveikiui mažinti.

AMR – tai viena aktualiausių visuomenės sveikatos problemų. Prognozuojama, kad ši problema, jei nebus imtasi tinkamų veiksmų, iki 2050 m. visame pasaulyje lems net 10 mln. žmonių mirčių. Šiuo metu ES dėl AMR per metus miršta net 25 000 žmonių. Europos veiksmai dėl antibiotikų vartojimo ir AMR mažinimo (EU-JAMRAI) yra ES lėšomis finansuojamas projektas, kurio tikslas – prisidėti prie AMR problemos sprendimo. Tikimasi, kad bendradarbiavimas, įgyvendinant šį projektą, paskatins tiek asmens, tiek visuomenės elgesio pokyčius ir padės išspręsti šį neatidėliotiną AMR klausimą, taikant vienodos sveikatos politiką, nukreiptą į atsparumo AMR prevenciją bei kontrolę tiek žmonių, tiek gyvūnų tarpe, taip pat ir aplinkoje.

Anot ES sveikatos ir maisto saugos komisaro Vytenio Andriukaičio, EU-JAMRAI bendrieji veiksmai yra esminė vieningos ES sveikatos politikos veiksmų plano dėl AMR dalis, kuria šis planas buvo papildytas dar birželio mėnesį. Siekiant užtikrinti AMR kontrolės politikos įgyvendinimą, veiksmų plano dalis buvo specialiai pritaikyta visoms ES šalims. Šis ambicingas projektas yra gyvybiškai svarbus, norint pasiekti, kad ES taptų regionu, kuriame taikoma geriausia praktika. AMR yra viena didžiausių visuomenės sveikatos grėsmių, su kuriomis mes susiduriame kasdien, todėl AMR kontrolės politika dabar yra vienas svarbiausių prioritetų. Baigdamas kalbą, V. Andriukaitis palinkėjo visiems dalyviams sėkmingo bendradarbiavimo.

EU-JAMRAI tikslas, atsižvelgiant į daugelį tarptautinių ir Europos iniciatyvų dėl AMR, tokių kaip, pvz., PSO pasaulinis veiksmų planas ar neseniai priimtas ES veiksmų planas, JPI AMR arba Tarybos išvados dėl AMR,  užtikrinti, kad AMR kontrolės politika būtų koordinuotai įgyvendinama visose ES šalyse. Įgyvendinant numatytus tikslus dalyvauja ne mažiau kaip 44 partneriai ir 38 kitos suinteresuotos šalys iš visos Europos. Projekte taip pat dalyvauja tokios svarbios organizacijos kaip PSO Europa, OECD, OIE ir FAO, kurios imsis priemonių, kad diskusijos būtų kuo sklandesnės ir nuoseklesnės bei atitinkančios esamas iniciatyvas. ES-JAMRAI atstovaus tiek sveikatos priežiūros specialistai, tiek pacientai ir verslo atstovai.

EU-JAMRAI yra finansuojamas projekto partnerių ir ES sveikatos programos lėšomis. Bendras biudžetas yra 6 963 604 EUR, iš kurių 4 178 162 EUR dengia Europos Komisiją.

EU-JAMRAI darbo paketai:

WP1: Projekto koordinatorius – Inserm, Prancūzija;

WP2: Projekto sklaida – Ispanijos vaistų ir medicinos prietaisų agentūra (AEMPS), Ispanija;

WP3: Projekto įvertinimas – Istituto Superiore di Sanita (ISS), Italija.

WP4: Integracija į nacionalinę politiką ir tvarumas – Socialinių reikalų ir sveikatos ministerija, Prancūzija;

WP5: „Vieningos sveikatos politikos“ nacionalinių strategijų ir nacionalinių veiksmų plano AMR įgyvendinimas – Nyderlandų sveikatos, gerovės ir sporto ministerija;

WP6: Sveikatos priežiūros asocijuotų infekcijų profilaktikos ir jų įgyvendinimo politika – Graikijos ligų kontrolės ir prevencijos centras, Graikija ir Švedijos visuomenės sveikatos agentūra, Švedija;

WP7: Tinkamas antimikrobinių medžiagų vartojimas žmonėms ir gyvūnams – Norvegijos visuomenės sveikatos institutas, Norvegija ir Ispanijos vaistų ir medicinos prietaisų agentūra (AEMPS), Ispanija

WP8: Informuotumo didinimas ir komunikacija – Ispanijos vaistų ir medicinos prietaisų agentūra (AEMPS), Ispanija

WP9: Visuomenės sveikatos reikmėms skirtų mokslinių tyrimų ir inovacijų prioritetai ir jų įgyvendinimas – Norvegijos visuomenės sveikatos institutas, Norvegija ir Inserm, Prancūzija.

 

NVSC EU-JAMRAI dalyvauja asocijuoto partnerio teisėmis. NVSC specialistai kartu su kitų šalių partneriais dalyvaus įgyvendinant šiuos darbo paketus:

WP6: ruošiant įrodymais pagrįstą įgyvendinimo modelį bei skatinant, kad panašios programos būtų įdiegtos ir kitose ne ES šalyse Europoje;

WP7: analizuojant ir įvertinant šiuo metu galiojančias rekomendacijas, įrankius, reglamentuojančius antibiotikų vartojimą žmonėms ir gyvūnams, įvertinant antibiotikų atsparumo valdymo priemones įvairiose šalyse;

WP8: didinant visuomenės ir specialistų informuotumą apie antibiotikų vartojimą ir antimikrobinį atsparumą.

Dalyvaudami EU-JAMRAI NVSC specialistai pasidalins patirtimi su kitais partneriais, įgyvendins bendras veiklas, sprendžiant vieną aktualiausių šių laikų visuomenės sveikatos problemų – atsparumo antimikrobinėms medžiagoms valdymą.

  

Kontaktai žiniasklaidai

Brigita Kairienė

Tel. (8 46) 41 11 54

El. p. brigita.kairiene@nvsc.lt

 

Solveiga Meženskaitė

Tel. (8 5) 264 9651

El. p. solveiga.mezenskaite@nvsc.lt