Nuodingųjų medžiagų teisinio reglamentavimo ir jo įgyvendinimo aktualijos

Data

2018 11 05

Įvertinimas
0
kauk.png

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) primena, kad nuo 2017 m. gegužės 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymas, pakeitęs nuo 2002 m. galiojusį Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymą. Naujos redakcijos įstatyme, atsižvelgiant į sukauptą praktinę penkiolikos metų patirtį taikant ankstesnę įstatymo versiją, buvo padaryta esminių pakeitimų.

Siekiant užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos apsaugos lygį, buvo konkretizuotos nuodingųjų medžiagų priežiūros funkcijos – konkrečioms institucijoms pavestos konkrečių įstatymo nuostatų kontrolė, pvz., NVSC pagal savo kompetenciją prižiūri:

  • ar veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, vykdoma turint leidimą ir nepažeidžiant leidime nurodytų veiklos vykdymo sąlygų;
  • ar laikomasi draudimų vykdyti su nuodingosiomis medžiagomis susijusią veiklą švietimo įstaigų pastatuose ir jų teritorijoje (išskyrus aukštųjų mokyklų, kuriose vykdoma veikla, susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, naudojamomis mokslinei veiklai ir studentų praktiniams užsiėmimams, pastatus ir teritoriją), poilsio, viešbučių ir kitų apgyvendinimo paslaugų viešojo naudojimo patalpose ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpose.

Leidimai veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis

Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymas ir su juo susijęs teisės aktas - Leidimų vykdyti veiklą, susijusią su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo, atsisakymo juos išduoti, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, įgalioja NVCS vertinti siekiančių vykdyti su nuodingosiomis medžiagomis susijusią veiklą fizinių ir juridinių asmenų prašymus dėl leidimų tokiai veiklai ir priimti sprendimus dėl leidimo išdavimo arba atsisakymo jį išduoti. NVSC specialistai išnagrinėja kiekvieną prašymą, įvertindami fizinių ir juridinių asmenų atitiktį nepriekaištingos reputacijos ir kompetencijos reikalavimams.

Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatyme taip pat nustatyta, kad patalpos, kuriose vykdoma su nuodingosiomis medžiagomis susijusi veikla, turi atitikti griežtus saugos reikalavimus – jie išsamiai išdėstyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakyme Nr. V-645. Prieš išduodant leidimą NVSC specialistai atlieka patalpų, kuriose numatoma naudoti nuodingąsias medžiagas, patikrinimą. 

Išduodant leidimus jo turėtojams primenama, kad Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatyme įtvirtintas reikalavimas leidimų veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, turėtojams užtikrinti, kad nuodingųjų medžiagų negalėtų gauti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie neturi leidimų tokiai veiklai.

Tokia leidimų išdavimo sistema užtikrina, kad su nuodingosiomis medžiagomis dirbantys asmenys nepakenks ne tik savo sveikatai, bet ir kitiems žmonėms.

Užtikrinant visuomenės sveikatos apsaugą, itin svarbi Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo nuostata yra ir mažmeninės prekybos nuodingosiomis medžiagomis draudimas. Ir pardavėjai, ir pirkėjai turėtų žinoti, kad negalima parduoti ar įsigyti cheminių medžiagų ir preparatų, kurie pagal poveikio žmogaus sveikatai savybes yra priskiriami nuodingosioms medžiagoms, kadangi už minėto mažmeninės prekybos draudimo pažeidimą, kaip ir už kitų Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatymo reikalavimų pažeidimus,  numatyta baudžiamoji atsakomybė.

NVSC specialistai tikisi, kad nuodingųjų medžiagų valdymo sistema, nustatyta naujos redakcijos Nuodingųjų medžiagų priežiūros įstatyme ir su juo susijusiuose teisės aktuose, padės dar geriau užtikrinti žmonių gyvybės ir sveikatos apsaugą nuo galimo neigiamo nuodingųjų medžiagų poveikio.

 

Palmira Hakaitė

Tel. (8 5) 276 4282

El. p. palmira.hakaite@nvsc.lt

 

Kontaktai žiniasklaidai 
Regina Vžesniauskienė
Tel. 8 677 85542
El. p. regina.vzesniauskiene@nvsc.lt