Architektų anketinės apklausos rezultatai

Data

2018 10 30

Įvertinimas
0
question-mark-1722865_960_720.png

Siekiant įvertinti architektų nuomonę apie higieninius veiksnius, išsiaiškinti kokios priemonės architektams padėtų geriau įsisavinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų žinias, buvo apklausti Lietuvoje dirbantys architektai.

Apklausoje dalyvavo architektai, turintys ilgametę darbo patirtį  statinių projektavime. 78 proc. architektų atsakė, kad esamo statinių projektavimo visuomenės sveikatos saugos srities teisinio reguliavimo reikalavimai yra pakankami, bet 57 proc. architektų nurodo, kad reikalavimai neaiškūs. Dažnai iškylantys klausimai yra dėl atstumo nuo automobilių stovėjimo aikštelių iki pastatų langų ar teritorijų, dėl tualetų skaičiaus visuomeniniuose pastatuose ir kt.

Architektai nurodo, kad projektuojant statinius yra svarbūs visi higieniniai veiksniai, tai – patalpų apšvietimas, vėdinimas, patalpų mikroklimatas, triukšmas, patalpų insoliacija, kvapai ir kt. 

Architektai nurodo, kad gerai žino teisės aktus, reglamentuojančius sveikas gyvenimo ir darbo sąlygas. Tačiau architektai silpnai žino higienos normas reglamentuojančias: gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų mikroklimatą; gyvenamosios aplinkos oro taršą;  geriamojo vandens tiekimą; vibraciją; kvapus; elektromagnetinius laukus.

Teisės aktus 89 proc. architektų skaito savarankiškai, 40 proc. konsultuojasi su kitais architektais, 36 proc. konsultuojasi su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) specialistais. Projektuojant statinius ir teritorijas 31 proc. apklaustų architektų pageidauja žinias gilinti NVSC departamentų organizuojamuose seminaruose, 26 proc. – individualių konsultacijų su NVSC specialistais metu.

 

 

 

Kontaktai žiniasklaidai

Raimundas Grigaliūnas

Tel. Nr. (8 46) 48 50 82

El. p.: raimundas.grigaliunas@nvsc.lt