Aptarti biologinių bei cheminių grėsmių patekimo į Europos Sąjungos šalis prevencijos klausimai

Data

2018 10 05

Įvertinimas
3
ES foto.png

2018 m. rugsėjo 26–28 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai dalyvavo susitikime su ES Bendrųjų veiksmų „Saugūs sveikatai vartai“ („Healthy Gateways“) darbo paketo WP5 „Sausumos transportas“ partneriais iš Lenkijos visuomenės sveikatos instituto.

Pagrindinis Projekto tikslas – paskatinti valstybių narių bendradarbiavimą ieškant būdų užkirsti kelią grėsmėms sveikatai plisti per patekimo į šalį punktus (jūrų, oro uostus ir sausumos pasienio punktus).

Projektu siekiama sukurti vieningą mechanizmą, įgalinantį ES šalis greitai ir efektyviai reaguoti, jeigu sieną kirstų pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantys asmenys, arba jeigu pasienio punktuose įvyktų biologinės ar cheminės kilmės incidentai.

Projekto metu bus siekiama padėti valstybėms narėms įgyvendinti 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai 4 straipsnio reikalavimus, skirtus parengties ir atsako veiksmams, kurie būtini reaguojant į tarpvalstybinius pavojus, galinčius kelti grėsmę visuomenės sveikatai.

Susitikimo metu buvo aptartos Projekto darbo paketo WP5 „Sausumos transportas“ veiklos, veiklų įgyvendinimo metodika, artimiausi planuojami darbai.

 

Kontaktai žiniasklaidai 

 

Brigita Kairienė

Tel. (8 46) 41 11 54
El. p. brigita.kairiene@nvsc.lt