Ūkio subjektų tikrinimo klausimynai

 

Įmonių tikrinimo klausimynai: 

 

 


Atsisiųsti  lankstinuką „Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos“ 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-10