Imunoprofilaktikos kontrolės asmens sveikatos priežiūros įstaigose planas