Ūkio subjektų priežiūra

Konsultavimas ir metodinės pagalbos teikimas: 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai ūkio subjektus konsultuoja telefonu, el. paštu, raštu ir tiesiogiai (atvykus į įstaigą).

Viešosios konsultacijos teikiamos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro organizuojamų renginių metu, apie kuriuos informaciją galima rasti interneto svetainės skyriuje „Renginiai“, taip pat rengiant pranešimus spaudai, kurie skelbiami įstaigos interneto svetainės skiltyje „Naujienos“, publikuojami spaudoje ir skelbiami kitose informavimo priemonėse. 

 

„Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos“ 

 DEKLARACIJA DĖL PIRMŲJŲ VERSLO METŲ 

Priimtų sprendimų ir veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarkos aprašas